έννοια

Το EEx συνδέει ανθρώπους για την ανταλλαγή εμπειριών. Ο πάροχος των πληροφοριών που ονομάζεται βοηθός δεν χρειάζεται να εκπαιδευτεί επαγγελματικά στον τομέα της βοήθειας, αλλά πρέπει να αποδείξει την εμπειρία του σε αυτον. Οι πελάτες μας μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν ποιος βοηθός ταιριάζει στις ανάγκες τους. Το EEx αναγκάζει τους βοηθούς να παρέχουν στον πελάτη μόνο χρήσιμες, νόμιμες και πολιτιστικά αποδεκτές πληροφορίες και παρέχει στον πελάτη εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το EEx είναι μια σχετικά νέα εταιρεία που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017. Η εταιρεία διαθέτει πολλές διαφορετικές πλατφόρμες που παρέχουν στους πελάτες συγκεκριμένες εμπειρίες. Η πρώτη εμπειρία είναι η εκμάθηση γλωσσών. Μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα βιώνοντας τη ζωή μεταξύ των γηγενών ομιλητών. Σε αυτήν την πλατφόρμα (που ονομάζεται “Origo Land”), ο πελάτης μαθαίνει μια γλώσσα μόνο από φυσικούς ομιλητές. Η δεύτερη εμπειρία είναι οι σπουδές στο εξωτερικό που οι βοηθοί είναι οι πραγματικοί φοιτητές στο εξωτερικό και οι πελάτες είναι οι φοιτητές που επιθυμούν να διερευνήσουν δυνατότητες εκπαίδευσης στο εξωτερικό

ιδρυτής

Ο Ali Jenabidehkordi είναι σήμερα Ph.D. φοιτητής στον τομέα της υπολογιστικής μηχανικής στο Bauhaus University Weimar. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη δομική μηχανική το 2012 από το Πανεπιστήμιο Urmia και το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού το 2008 από την Azad Univesity. Μαζί με τις σπουδές του, η Jenabi συνεργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο πανεπιστήμιο UTM και ως μηχανικός σχεδιαστής στο UURT. Από το 2013 τιμήθηκε να διδάξει αριθμητική προσομοίωση (μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) ως βοηθός καθηγητή στο Bauhaus Univesity

Η μελέτη του Jenabi στο εξωτερικό του επέτρεψε να καταλάβει το πλεονέκτημα της διαβίωσης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και τις δυσκολίες να φτάσει σε εντελώς νέους πολιτισμούς. Το “Study Go Land” ήταν η πρώτη του προσέγγιση για να εισαγάγει όλους τους φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να απολαύσουν τα οφέλη του, παράλληλα με την παροχή τους με ενημερωμένες πληροφορίες από αυτούς που ήδη σπουδάζουν. Η μεγάλη ιδέα του EEx του συνέβη με την επέκταση του “Study Go Land” σε όλες τις εμπειρίες που μπορούν να μοιραστούν

Origo Land

η Origoland είναι μια νέα πλατφόρμα online μάθησης η οποιά δίνει στους χρήστες της τρεις διαφορετικές επιλογές για την εκμάθηση κάθε γλώσσας

1)   Εφαρμογή Αρχαρίων: Origoland έχει δύο διαφορές σε σύγκριση με τις συνήθεις εφαρμογές εκμάθησης γλώσσας. Πρώτον, δεν προσφέρει μια μοναδική επιλογή στους χρήστες της, αντιθέτως μεταβάλει το προσφερόμενο υλικό ατομικά και ανανεώνει τις διδακτικές μεθόδους στο τέλος κάθε επιπέδου. Δεύτερον χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό όσων διδάσκονται τη γλώσσα ως μητρική.

2)    Online τσατ με ομιλούντες τη γλώσσα ως μητρική: Κατ’ αυτόν τον τρόπο,η Origoland διαφέρει επίσης από τις συνήθεις πλατφόρμες εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς οι διδάσκοντες είναι είτε ομιλούντες τη μητρική τους, είτε έχουν πιστοποιηθεί για την αντίστοιχη γλώσσα, πιστοποίηση η οποία είναι αναρτημένη στο προφίλ του διδάσκοντα.

3)    Εκδηλώσεις στην διδασκόμενη γλώσσα: Οι εκδηλώσεις είναι οργανωμένες στην αντίστοιχη γλώσσα, γεγονός που αποτρέπει τη χρήση άλλης γλώσσας. Οι ομιλούντες τη μητρική τους είναι παρόντες περισσότερο ως διορθωτές λαθών παρά ως δάσκαλοι.

Εφαρμογή Αρχαρίων

Η τράπεζα λέξεων του Stanford είναι μια ανοιχτή βάση δεδομένων που στοχεύει στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα. Η τράπεζα περιέχει πάνω από 64.412 παιδιά από 25 χώρες. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τράπεζα για να βρει το καταλληλότερο λεξιλόγιο και γραμματικούς κανόνες για τους χρήστες. Κατά αυτόν τον τρόπο, αντί να χρησιμοποιούμε μια μέθοδο μέσου όρου, συνήθη στα περισσότερα μέσα εκμάθησης γλωσσών, όπως εφαρμογές ίντερνετ, εφαρμογές κινητών, βιβλία, cd κλπ. (βλ. The End of Average του Τodd Rose) προσφέρουμε στους πελάτες μια προσωπική προσέγγιση

Τράπεζα λέξεων Origo Land

Η τράπεζα λέξεων του Stanford χρησιμοποιεί λεξιλόγιο παιδιών ως 36 μηνών. Η Origoland επεκτείνει αυτή τη βάση δεδομένων έως τα 18 έτη με τη βοήθεια των γονιών και των παιδιών. Θα ζητήσουμε από τους γονείς να προσθέσουν το λεξιλόγιο και τους γραμματικούς κανόνες που μαθαίνουν τα παιδιά σε εβδομαδιαία βάση.

1)   Κάθε φορά που αντιστοιχούμε ένα premium χρήστη με κάποιο παιδί, το παιδί λαμβάνει ένα ποσό μικρότερο του 1 λεπτού ως δώρο. Έπειτα από 18 χρόνια, το παιδί μπορεί να λάβει τα συγκεντρωμένα χρήματα για να αρχίσει τη ζωή του. Νωρίτερα μπορεί να τα χρησιμοποιείσει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

2)   Καθώς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές και να γράφουν εκθέσεις ή να ηχογραφούν την ομιλία τους, τους ζητάμε να γράψουν ή να μιλήσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όπως πριν, κάθε φορά που γίνεται χρήση αυτού του πολυμέσου, λαμβάνουν ένα δώρο

3) Μπορούν να έχουν ένα ιστορικό των παιδιών δωρεάν, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δουν την πρόοδο των παιδιών τους σε σύγκριση με άλλα παιδιά.

αυτό μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον και ταυτόχρονα δίνουμε στους πελάτες καλύτερο υλικό προς μάθηση.

Πρόγραμμα

Η Origoland παρέχει 6 διαφορετικά προγράμματα

1)    Δωρεάν λογαριασμός: ο χρήστης θα αντιστοιχηθεί τρεις φορές στη διάρκεια των σπουδών και σε περιορισμένο αριθμό παιδιών. Προχωρημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις ανοιχτές εκδηλώσεις και τους δασκάλους

2)    Βασικός λογαριασμός: Ο χρήστης αντιστοιχείται στο τέλος κάθε μήνα σε περιορισμένο αριθμό παιδιών. Ο προχωρημένος χρήστης έχει πρόσβαση τόσο σε ανοιχτές όσο και σε περιορισμένης πρόσβασης εκδηλώσεις. Έχει επίσης προτεραιότητα σε σχέση με τους δωρεάν λογαριασμούς στη δημιουργία ραντεβού με τους καθηγητές

3)    Premium λογαριασμός: Ο χρήστης θα αντιστοιχείται στο τέλος κάθε μήνα με όλα τα παιδιά της βάσης δεδομένων. Οι προχωρημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο σε ανοιχτές όσο και σε περιορισμένης πρόσβασης εκδηλώσεις. Έχουν επίσης προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους χρήστες στη δημιουργία ραντεβού με καθηγητές

4)  Λογαριασμός Μικρής επιχείρησης: μικρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις μας ώστε να έχουν επιπλέον πελάτες στις λιγότερο αποδοτικές ώρες. Θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες ένα τραπέζι και εκπτωτικές τιμές. Το κόστος ενός τέτοιου λογαριασμού είναι 5 ευρώ το μήνα, ώστε να αποφευχθούν οι πλαστές ανακοινώσεις

5)    Επιχειρηματικός λογαριασμός: Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται σε επενδύσεις εκτός συνόρων, μπορούν να αγοράσουν αυτήν την προσφορά για τους υπαλλήλους τους και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και την πρόοδο τους. Μπορούν επίσης να αναζητήσουν ομιλούντες τη μητρική για διδακτικούς σκοπούς, εκδηλώσεις υποδοχής ξένων εταίρων τους και να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις.

6)   Λογαριασμός δασκάλου: είναι δωρεάν αλλά στην περίπτωση που οι δάσκαλοι ζητήσουν αμοιβή για τα διαδικτυακά μαθήματα, η εφαρμογή θα προσφέρει ένα 3% τως εσόδων της για έξοδα συντήρησης. Οι δάσκαλοι θα βρεθούν μεταξύ τους και θα δημιουργήσουν κέντρα συνεχόμενης διδασκαλίας.

Η δημιουργία μιας εκδήλωσης στην Origoland είναι επίσης δωρεάν αν οι οικοδεσπότες προσφέρουν μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις. Αντιθέτως χρειάζεται μόνο να πληρώσουν ένα ποσοστό (που καθορίζεται βασει της τοποθεσίας και του είδους της εκδήλωσης) των εσόδων κατά εκδήλωση αν η εκδήλωση φτάσει στον ελάχιστο αριθμό πελατών. Η διαφήμιση μιας εκδήλωσης που χρησιμοποιεί άλλη πλατφόρμα εκδηλώσεων (π.χ. Facebook) δεν χρεώνεται

Υποτροφίες

Δωρεές προς τους δασκάλους και τους μαθητές είναι εφικτές και ονομάζονται Origo.Scholarship. η Origoland δεν χρεώνει τον δωρητή και αυτός μπορεί να διαλέξει τον υπότροφο και να παρακολουθήσει την πρόοδό του. Παρ όλα αυτά, δε θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα του υπότροφο στο δωρητή. Η δωρεά μπορεί επίσης να ονομαστεί όπως επιθυμεί ο δωρητής.

Study Go Land

Study go land είναι μια online πλατφόρμα που συνδέει φοιτητές στο εξωτερικό (ΕΕx σύμβουλοι) με όσους θέλουν να έχουν πληροφορίες για τις σπουδές στο εξωτερικό η χρειάζονται βοήθεια στην επεξεργασία τους

η συμβουλευτική μπορεί να έχει διάφορες μορφές

1)    Συστατικη ώρα (HR)
η Υπηρεσία είναι ένα βίντεο μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη. Το κόστος της συμβουλευτικής στην ιστοσελίδα θα είναι με την ώρα (π.χ. 15 ευρώ την ώρα) και θα καθορίζεται από το σύμβουλο. Το ποσό του φόρου και του οφέλους της EEx (δηλ. 2 €) θα συμπεριληφθεί επιπλέον για τους πελάτες

2)    Κοινές ώρες συστάσεων (SHR)
Αναμένουμε ότι δύο περιπτώσεις που στη συστατική ώρα θα είναι μη ρεαλιστικές για τον πελάτη μας να πληρώσει. Πρώτον, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το κόστος της διαβούλευσης στην πλατφόρμα HR μπορεί να μην είναι προσιτό σε πολλούς τομείς πελατών. Για παράδειγμα, λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ο μισθός ενός μήνα εργασίας στην Ινδία μπορεί να ισούται με μια ώρα της ίδιας εργασίας στις ΗΠΑ. Δεύτερον, το εισόδημα των φοιτητών είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από το μέσο μισθό των κοινωνιών. Έτσι, οι φοιτητές που χρηματοδοτούνται από την ίδια τη χρηματοδότηση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πληρώσουν τα έξοδα της διαβούλευσης

Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει τη σύνδεση πολλών πελατών με τον σύμβουλο της EEx. Ο σύμβουλος θα καθορίσει το τέλος της αμοιβης ως βασικό τέλος (π.χ. 7 € ανά ώρα) συν ένα τέλος συμμετοχής ανά άτομο (π.χ. 5 € ανά άτομο ανά ώρα) και η κράτηση της  EEx είναι 1 € ανά ώρα συν 0,5 € ανά άτομο ανά ώρα. Ο μέγιστος αριθμός πελατών είναι επτά και το ελάχιστο μπορεί να οριστεί από τον σύμβουλο αλλά όχι λιγότερο από δύο

3)    Δράση κατά τη ζητηση (AD)
Αυτή η πλατφόρμα είναι παρόμοια με το HR, με τη διαφορά ότι ο σύμβουλος εκτελεί μια ενέργεια στην περιοχή κατοικίας του αντί να μιλάει στον πελάτη και επίσης η θέση του πελάτη δεν είναι απαραίτητη σε αυτήν την πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες είναι προκαθορισμένες από την EEx και μπορούν να γίνουν μόνο εάν ο σύμβουλος μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να εκτελέσει μια τέτοια ενέργεια. Για παράδειγμα, η εξεύρεση προσωρινών, αξιοπρεπών καταλυμάτων στην αρχή της κατοικίας στη Γερμανία είναι πολύ δαπανηρή. Έτσι, ένας σύμβουλος μπορεί να προσφέρει βοήθεια για την εξεύρεση προσωρινής θέσης για τον σπουδαστή ακόμη και προτού βρεθεί στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης διαμονής δεν μπορεί να προσφερθεί από κάποιον σύμβουλο

4)    Παρασταση κατά τη ζητηση (PD)
Αυτή η πλατφόρμα παρέχει στους πελάτες μας μια ανταλλαγή εμπειριών πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η πλατφόρμα έχει τις ίδιες προσφορές με HR ή SHR που ονομάζονται PD-HR και PD-SHR. Σε αντίθεση με το HR και το SHR, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτήν την πλατφόρμα, για παράδειγμα, τέσσερις σύμβουλοι μπορούν να οργανώσουν ένα εργαστήριο στην Ισπανία που αφορα στις σπουδές στις ΗΠΑ. Η τοποθεσία της συνάντησης μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις χώρες. Ωστόσο, το κόστος θα είναι διαφορετικό, δεδομένου ότι οι δαπάνες ταξιδιού του συμβούλου μπορούν να καλυφθούν από τον πελάτη (-ες). Η αποτυχία στα ταξίδια θα κοστίσει μια ποινή και για τις δύο πλευρές, διότι ο σύμβουλος θα οριστεί από το ήμισυ της κατηγορίας πληρωμής, και για τον πελάτη θα είναι το κόστος της πορείας. Το όφελος της EEx είναι το 1% των συμβούλων

Όλη η πλατφόρμα έχει εγγύηση πληροφοριών, αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος δεν θα λάβει χρήματα αν οι παρεχόμενες πληροφορίες ήταν λάθος ή δεν ενημερώθηκαν. Όλη η επικοινωνία μεταξύ σταθερής και πελατείας θα καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμη και στις δύο πλευρές μέχρι ένα έτος. Οι σύμβουλοι δεσμεύονται νομικά να χρησιμοποιούν μόνο την πλατφόρμα Study Go Land για διαβούλευση και στη βάση της σύμβασής μας θα χρεώνονται έως και 1000 σε περίπτωση παραβίασης. Οι πελάτες θα χρηματοδοτηθούν για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας εάν μπορούν να αποδείξουν ότι οποιοσδήποτε από τους συμβούλους έχει ζητήσει τη χρήση άλλων διοδίων επικοινωνίας για διαβούλευση

Ακολουθήστε μας

Για να λαμβάνετε νέα και προσφορές, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter.

Επικοινωνία

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Μπορειτε να μας γραψετε στο:
EEx Experience Exchange UG(hb)
Washington Str. 44
99423 Weimar
Germany

χορηγοί και επιβλέποντες